BRANDSTOFAANBEVELINGEN

De aanbevolen brandstof is in de bedieningshandleiding aangegeven. Deze moet aan de vereisten van de EN 228-standaard voldoen of evenwaardig zijn en moet het desbetreffende octaangetal (ROZ...) bezitten.

Geen brandstof van methanol (bijv. M15, M85, M100) of brandstof met een aandeel van meer dan 10 % ethanol (bijv. E15, E25, E85, E100) gebruiken.