EXTENDED WARRANTY

Všetkým* zákazníkom modelu Street ponúkneme predĺženie záruky výrobcu o 12 alebo 24 mesiacov.

Platí pre všetkých koncových zákazníkov, ktorí si kúpia svoj motocykel v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Slovenskej republike, Slovinsku, Španielsku, Švajčiarsku, Českej republike alebo Maďarsku.


Výhody

  • Komplexná záruka: predĺžiteľná do 12 rokov/80 000 km
  • Pomerná náhrada prémií v prípade totálnej škody alebo krádeže
  • Celoeurópska platnosť
  • Vyššia hodnota predaja motocykla (predĺženie záruky pre motocykel je platné aj po jeho predaji)


Podmienky

  • Motocykel bol zakúpený od autorizovaného predajcu Husqvarna Motorcycles v jednej zo zúčastnených krajín (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Česká republika alebo Maďarsko).
  • Všetky opravy a údržbu včas vykonal autorizovaný predajca Husqvarna Motorcycles a boli uvedené na stránke Dealer.net.
  • Všetky zmeny majiteľov motocyklov boli zaregistrované.
  • Predĺženie záruky je ukončené v čase nákupu alebo počas 24-mesačnej záruky výrobcu.
  • Viac informácií získaš od predajcu Husqvarna Motorcycles.


* Pre všetky modely s 24-mesačnou zárukou výrobcu.