• Mobility Service

 • Mobility Service

  Tvoje mobilita je u nás na prvním místě

  12 měsíců zdarma Mobility Service při každé nové koupi a servisu silničního motocyklu.


  S celoživotním* Mobility Service od Husqvarna Motorcycles jsi v bezpečí na cestách po dobu 12 měsíců – a zadarmo. Při každém servisu u autorizovaného prodejce Husqvarna Motorcycles se tvůj bezplatný Mobility Service celoživotně prodlužuje až do dalšího servisu, resp. maximálně o 12 měsíců! Díky asistenčnímu centru, které je dostupné nepřetržitě 24 hodin v celé Evropě, nejsou poruchy žádnou velkou pohromou. Pokud potřebuješ podrobnější informace, kontaktuj prosím svého prodejce Husqvarna Motorcycles.

  Pár tvých výhod:

  • Nonstop servisní linka
  • Oprava na místě nebo
  • Odtažení
  • Ubytování
  • Náhradní vozidlo
  • Pokračování v cestě

  Udržíme tě v sedle...

  V PŘÍPADĚ PORUCHY KONTAKTUJ DŘÍVE, NEŽ COKOLI PODNIKNEŠ, HORKOU LINKU ASISTENČNÍHO CENTRA HUSQVARNA MOTORCYCLES!

  Upozorňujeme, že hrazeny jsou pouze služby schválené asistenčním centrem Husqvarna Motorcycles!

  TELEFON NA SERVIS:

  V TUZEMSKU: 0800124007
  MEZINÁRODNÍ: +420 261 104 598

  Pokud sis nekoupil motocykl ve své zemi, platí informace v zemi původu.

  Užitečné informace:

  Hrazeny jsou pouze služby schválené asistenčním centrem Husqvarna Motorcycles. V případě poruchy vždy kontaktuj horkou linku!

  Služby mobility jsou platné pro motocykly, které byly zakoupeny nebo servisovány v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

  Území platnosti

  Poruchy, které nastanou v jedné z uvedených zemí**

  Přehled klíčových faktů
  Kooperační partneři

  Husqvarna Motorcycles a ARC Europe

  Pojištěné motocykly
  Motocykly Husqvarna Motorcycles s 24měsíční zárukou výrobce, které jsou homologovány pro používání na veřejných komunikacích.

  Příjemci služeb
  Vlastníci nebo řidiči a spolujezdci

  Rozsah služeb
  Přístup k celoevropské síti poskytovatelů služeb a call centru pro naléhavé případy, které je v provozu 24 hodin denně. Asistenční centrum Husqvarna Motorcycles zajistí služby po ověření identifikačního čísla vozidla (VIN), protože služby mobility se vztahují ke konkrétnímu motocyklu.

  Služby

  Pokryté události
  Poruchy, vandalismus, krádež, pokus o krádež**** a požár

  Oprava na místě
  Pokud nelze s motocyklem vyrazit na cestu nebo v ní pokračovat a problém se dá vyřešit na místě, zajistí asistenční centrum Husqvarna Motorcycles opravu na místě.

  Odtažení
  Pokud nelze s motocyklem vyrazit na cestu nebo v ní pokračovat a problém se nedá vyřešit na místě, zajistí asistenční centrum Husqvarna Motorcycles odtažení motocyklu k nejbližšímu prodejci Husqvarna Motorcycles (nebo k domácímu prodejci, pokud se nachází ve vzdálenosti do 50 km).

  Uložení
  V případě poruchy bude zajištěno uložení motocyklu až do opětovného dodání / vyzvednutí / sešrotování po dobu maximálně 2 týdnů.

  Náhradní díly
  V případě poruchy v zahraničí zajistí asistenční centrum Husqvarna Motorcycles v případě potřeby dodání náhradních dílů autorizovanému prodejci motocyklů Husqvarna. Náklady na přepravu jsou zahrnuty; náklady na náhradní díly zahrnuty nejsou.

  Sešrotování v zahraničí
  V případě vandalismu, požáru, krádeže nebo pokusu o krádež bude, pokud lze motocykl považovat za zcela zničený, zajištěno sešrotování. Náklady na přepravu na místo sešrotování jsou zahrnuty; celní poplatky a náklady na expertizu zahrnuty nejsou.

  Ubytování
  V případě, že není možné provést opravu v den odtažení k autorizovanému prodejci Husqvarna Motorcycles a pokud nastala porucha dále než 50 km od bydliště oprávněného řidiče, budou uhrazeny náklady na ubytování maximálně 2 osob na maximálně 4 noci v tříhvězdičkovém hotelu vč. snídaně.

  Servis klíčů
  V případě ztraceného / odcizeného / zničeného klíče, bude-li to považováno za nejvhodnější řešení, bude zajištěno doručení náhradního klíče řidiči (náklady na přepravu jsou zahrnuty) nebo autorizovanému prodejci Husqvarna Motorcycles.

  Stále v sedle
  Transfery
  V případě potřeby hradíme náklady ve výši až 77 € za poruchu (včetně DPH) na transfery k autorizovanému prodejci Husqvarna Motorcycles, autopůjčovně, hotelu, nádraží, letiště atd. nebo od nich.

  Náhradní vozidlo
  V případě, že není možné provést opravu v den odtažení k autorizovaném prodejci Husqvarna Motorcycles, zajistí asistenční centrum Husqvarna Motorcycles auto z půjčovny (max. kategorie B – economy) včetně pohonných hmot a standardního pojištění do dokončení opravy, maximálně však na dobu 4 pracovních dní.*****

  Pokračování v cestě
  Asistenční centrum Husqvarna Motorcycles pokryje náklady na cestu (maximálně pro 2 osoby) z místa poruchy do cílové destinace nebo do místa bydliště oprávněného řidiče. Navrhované prostředky přepravy:

  • taxi: do 50 km od cílové destinace;
  • vlak (1. třída): od 50 do 1 000 km od cílové destinace;
  • letadlo (turistická třída): více než 1 000 km od cílové destinace.

  Služby přepravy
  Přeprava opraveného motocyklu

  Asistenční centrum Husqvarna Motorcycles uhradí náklady na cestu do místa vyzvednutí opraveného motocyklu u autorizovaného prodejce Husqvarna Motorcycles (prostředky přepravy viz výše). Pokud nemůže motocykl vyzvednout řidič sám, může být přeprava na adresu bydliště řidiče objednána. V tom případě proplácí asistenční centrum Husqvarna Motorcycles rovněž pouze náklady, které by vznikly, kdyby řidič přicestoval za účelem vyzvednutí vozidla sám. Rozdíl v nákladech hradí řidič sám. Na žádost asistenční centrum Husqvarna Motorcycles zajistí přepravu přepravní společností nebo profesionální dodávací službou určenou a placenou přímo řidičem. Jak je uvedeno výše, jsou následné náklady částečně hrazeny asistenčním centrem Husqvarna Motorcycles. Tato služba se poskytuje pouze v následujících případech:

  • porucha, vandalismus, požár (doma i v zahraničí);
  • pokus o krádež (pouze v zahraničí).

  Přeprava neopraveného motocyklu
  V případě, že není možné motocykl opravit do 4 dnů po odtažení k autorizovanému prodejci Husqvarna Motorcycles, bude motocykl – dle uvážení asistenčního centra Husqvarna Motorcycles – přepraven k autorizovanému prodejci v místě bydliště řidiče (více způsobů přepravy). Tato služba se poskytuje pouze v následujících případech:

  • porucha, vandalismus, požár (doma i v zahraničí);
  • pokus o krádež (pouze v zahraničí).

  Veškeré informace najdeš ve složce Husqvarna Motorcycles Mobility Service Folder:

  • 103545_HQV Mobility Service Leporello 2022_CZ_Print Download

  *Celoživotně znamená max. 60 000 km nebo 8 let – podle toho, co nastane dříve – u+L70+L72+L72:L74+L70+L72+L72:L88+L72:L87+L72:L83+L72:L79+L72:L78+L72:L77+L72:L76

  ** ALB, AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (včetně Faerských ostrovů), EST, FIN, FRA (evropská teritoria včetně Réunionu), FYROM, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovo, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR a GBR (evropská teritoria včetně Gibraltaru a Normanských ostrovů).

  *** Pro jednoválcová vozidla: max. 60 000 km nebo 8 let, podle toho, která skutečnost nastane dříve; pro dvouválcová vozidla: max. 80 000 km nebo 8 let, podle toho, která skutečnost nastane dříve
  **** Krádež a pokus o krádež jsou pokryté, pokud k nim došlo v zahraničí.
  ***** Platí všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny.