• Mobility Service

 • Mobility Service

  Tvoja mobilnost je za nas zelo pomembna

  12 mesecev Mobility Service brezplačno pri vsakem servisu in nakupu novega cestnega vozila.


  Z doživljenjskim* Mobility Service Husqvarna Motorcycles boš 12 mesecev varno na poti – in to brezplačno. Z vsakim servisom pri vašem pooblaščenem trgovcu Husqvarna Motorcycles se brezplačna Mobility Service doživljenjsko podaljša do naslednjega servisa oz. za največ 12 mesecev! Po zaslugi podpore Assistance Centre, ki jo lahko kontaktirate po celi Evropi 24 ur na dan, celo okvare ne predstavljajo več velikih nadlog. Za nadaljnje informacije se obrni na pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles.

  Nekaj prednosti:

  • klicni center za pomoč 24/7
  • popravilo na kraju samem ali
  • vleka
  • nastanitev
  • nadomestno vozilo
  • nadaljevanje poti

  Z nami vedno sediš trdno v sedlu ...

  PREDEN UKREPAŠ, V PRIMERU OKVARE POKLIČI TELEFONSKO ŠTEVILKO CENTRA ZA POMOČ HUSQVARNA MOTORCYCLES!

  Upoštevaj, da se plačajo samo tiste storitve, ki jih odobri center za pomoč Husqvarna Motorcycles!

  ŠTEVILKA SERVISA:

  V SLOVENIJI: 080 17 99

  V TUJINI: +386 1 530 5341

  Če motornega kolesa nisi kupil v svoji matični državi, veljajo informacije države proizvajalca.


  Dobro je vedeti:

  Plačajo se samo tiste storitve, ki jih odobri center za pomoč Husqvarna Motorcycles. V vsakem primeru okvare pokliči telefonsko številko centra!

  Storitev mobilnosti je veljavna za motorna kolesa, ki so bila kupljena ali vzdrževana v naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica

  Področje veljavnosti

  Za okvare, ki se zgodijo v eni od navedenih držav**.

  Pomembna dejstva na enem mestu
  Sodelujoči partnerji
  Husqvarna Motorcycles in ARC Europe

  Zavarovana motorna kolesa
  Motorna kolesa Husqvarna Motorcycles s 24-mesečno garancijo proizvajalca, ki so odobrena za javne ceste.

  Upravičenci do storitev
  Lastniki ali vozniki in sopotniki

  Obseg storitev
  Dostop do celovite, vseevropske mreže ponudnikov storitev in centra za klice v sili, ki je na voljo 24 ur na dan. Storitve sproži center za pomoč Husqvarna Motorcycles po uspešnem preverjanju identifikacijske številke vozila (VIN), ker je storitev mobilnosti vezana na motorno kolo.

  Storitve

  Pokriti primeri
  Okvare, vandalizem, tatvina, poskus tatvine**** in primer požara.

  Popravilo na kraju samem
  Če vožnje z motornim kolesom ni mogoče začeti ali nadaljevati in se lahko težava reši na kraju samem, organizira center za pomoč Husqvarna Motorcycles popravilo na kraju samem.

  Vleka
  Če vožnje z motornim kolesom ni mogoče začeti ali nadaljevati in težave ni mogoče rešiti na kraju samem, organizira center za pomoč Husqvarna Motorcycles vleko motornega kolesa do najbližjega trgovca Husqvarna Motorcycles (ali do trgovca v domačem kraju, če je ta oddaljen manj kot 50 km).

  Hranjenje
  V primeru okvare se motorno kolo hrani do ponovne dostave/prevzema/uničenja, vendar največ 2 tedna.

  Nadomestni deli
  V primeru okvare v tujini organizira center za pomoč Husqvarna Motorcycles, če je to potrebno, dostavo nadomestnih delov pooblaščenemu trgovcu Husqvarna Motorcycles. Stroški dostave vključeni; stroški za nadomestne dele izključeni.

  Uničenje v tujini
  V primeru vandalizma, požara, tatvine ali poskusa tatvine se organizira uničenje, če se motorno kolo lahko odpiše kot totalka. Transport do mesta uničenja vključen; carina in stroški izvedenca izključeni.

  Nastanitev
  Če motornega kolesa ni mogoče popraviti na dan, ko je bilo odvlečeno do pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles, in če se je okvara zgodila več kot 50 km od bivališča pooblaščenega voznika, se prevzamejo nastanitveni stroški za največ 2 osebi za do 4 nočitve v hotelu s 3 zvezdicami, vključno z zajtrkom.

  Storitev za ključ
  V primeru izgubljenega/ukradenega/zlomljenega ključa se organizira dostava nadomestnega ključa do voznika (stroški dostave vključeni) ali do pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles, če je to najboljša rešitev.

   

  Vedno trdno v sedlu

  Prevozni stroški
  Po potrebi pokrijemo stroške do 77 EUR/okvaro (vključno z DDV-jem) za transport od/do pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles, izposoje najemnega vozila, hotela, železniške postaje, letališča itd.

  Nadomestno vozilo
  Če motornega kolesa ni mogoče popraviti na dan, ko je odvlečeno do pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles, organizira center za pomoč Husqvarna Motorcycles najemno vozilo (največ kategorije B »Economy«) z brezplačnimi kilometri in standardnim zavarovanjem, dokler popravilo ni opravljeno, vendar za največ 4 delovne dni.*****

  Nadaljevanje poti
  Center za pomoč Husqvarna Motorcycles prevzame potne stroške (za največ 2 osebi) od mesta okvare do cilja ali do bivališča upravičenega voznika. Priporočena prevozna sredstva:

  • taksi, če je cilj oddaljen manj kot 50 km
  • vlak 1. razreda, če je cilj oddaljen med 50 in 1.000 km
  • let v ekonomskem razredu, če je cilj oddaljen več kot 1.000 km

   

  Prevozne storitve

  Transport popravljenega motornega kolesa
  Stroške prihoda za prevzem popravljenega motornega kolesa od pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles prevzame center za pomoč Husqvarna Motorcycles (prevozna sredstva, kot je opisano zgoraj). Če voznik ne more opraviti prevzema, se lahko naroči transport do domačega naslova. Tu pa center za pomoč Husqvarna Motorcycles prav tako povrne samo stroške, ki bi nastali pri neodvisnem prihodu voznika za prevzem vozila. Preostali znesek mora voznik kriti sam. Center za pomoč Husqvarna Motorcycles na zahtevo organizira transport s pomočjo prevoznega podjetja ali strokovne dostavne službe, ki jo voznik neposredno naroči in plača. Kot je navedeno zgoraj, bo center za pomoč Husqvarna Motorcycles po transportu delno povrnil stroške. Ta storitev je na voljo samo v naslednjih primerih:

  • okvara, vandalizem, v primeru požara (tako doma kot tudi v tujini)
  • poskus tatvine (samo v tujini)


  Transport nepopravljenega motornega kolesa
  Če motornega kolesa ni mogoče popraviti v roku 4 dni po vleki do pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles za popravilo, se motorno kolo – po presoji centra za pomoč Husqvarna Motorcycles – transportira do pooblaščenega trgovca Husqvarna Motorcycles v domačem kraju voznika (večkratni prevoz). Ta storitev je na voljo samo v naslednjih primerih:

  • okvara, vandalizem, v primeru požara (tako doma kot tudi v tujini)
  • poskus tatvine (samo v tujini)

   

   

  Vse informacije so na voljo v mapi Husqvarna Motorcycles Mobility Service Folder:

  Download PDF

  * Doživljenjsko pomeni največ 60.000 km ali 8 let – kar koli se zgodi prej – pri 1-valjnih modelih in največ 80.000 km ali 8 let – kar koli se zgodi prej – pri 2-valjnih modelih.

  ** ALB AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (vključno s Ferskimi otoki), EST, FIN, FRA (evropski teritoriji in otok Réunion), FYROM, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovo, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR in GBR (evropski teritoriji, vključno z Gibraltarjem in Kanalskimi otoki).

  *** Za vozila z 1-valjnim motorjem: največ 60.000 km ali 8 let, glede na to, kaj se zgodi prej; za vozila z 2-valjnim motorjem: največ 80.000 km ali 8 let, glede na to, kaj se zgodi prej
  **** Tatvina in poskus tatvine pokrita, če se okvara zgodi v tujini
  ***** Veljajo splošni pogoji poslovanja za najem vozila