• Mobility Service

 • Mobility Service

  TVOJA MOBILITA JE NAŠOU PRIORITOU ČÍSLO JEDNA

  12 MESAČNÁ BEZPLATNÁ SLUŽBA MOBILITY PRI KAŽDOM NOVOM NÁKUPE A SERVISE CESTNÉHO VOZIDLA. 

  So službou Mobility Service spoločnosti Husqvarna Motorcycles na celú dobu životnosti* si bezpečne na cestách celých 12 mesiacov – a to zadarmo. S každou servisnou prehliadkou u autorizovaného predajcu značky Husqvarna Motorcycles sa bezplatná služba Mobility Service na celú dobu životnosti predlžuje do ďalšej servisnej prehliadky, resp. maximálne o 12 mesiacov! Vďaka hustej a profesionálnej sieti asistenčných služieb už poruchy nespôsobujú hlavybôľ – asistenčné centrum Husqvarna Motorcycles je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní do roka po celej Európe. Viac informácií získaš od svojho autorizovaného predajcu Husqvarna Motorcycles.

  Upozorňujeme, že uhradené budú iba plnenia, ktoré odsúhlasí asistenčné stredisko Husqvarna Motorcycles!

  ČÍSLA NA SERVIS:

  MEDZINÁRODNE: +421 2 4920 5947

  Ak si si motocykel nezakúpil vo svojej domovskej krajine, platia informácie krajiny pôvodu.

   

  Všetky informácie nájdeš v priečinku Husqvarna Motorcycles Mobility Service: