• Mobility Service

 • Mobility Service

  Tvoja mobilita je našou prioritou číslo jedna

  12 mesačná bezplatná služba Mobility pri každom novom nákupe a servise cestného vozidla.

  So službou Mobility Service spoločnosti Husqvarna Motorcycles na celú dobu životnosti* si bezpečne na cestách celých 12 mesiacov – a to zadarmo. S každou servisnou prehliadkou u autorizovaného predajcu značky Husqvarna Motorcycles sa bezplatná služba Mobility Service na celú dobu životnosti predlžuje do ďalšej servisnej prehliadky, resp. maximálne o 12 mesiacov! Vďaka asistenčným centrám dostupným nepretržite v celej Európe už poruchy nie sú väčším problémom. Viac informácií získaš od svojho autorizovaného predajcu Husqvarna Motorcycles.

  Niektoré z tvojich výhod:

  • Nepretržitá telefónna servisná linka
  • Oprava na mieste alebo
  • Odtiahnutie
  • Ubytovanie
  • Náhradné vozidlo
  • Pokračovanie v ceste

  S nami sedíš vždy pevne v sedle…

  AK DÔJDE K PORUCHE, SKÔR NEŽ ČOKOĽVEK UROBÍŠ, KONTAKTUJ LINKU ASISTENČNÉHO STREDISKA PRE MOTOCYKLE SPOLOČNOSTI HUSQVARNA!

  Upozorňujeme, že uhradené budú iba plnenia, ktoré odsúhlasí asistenčné stredisko Husqvarna Motorcycles!


  SERVISNÉ ČÍSLO:

  ZAHRANIČIE: +421 2 4920 5947

  Ak si si motocykel nezakúpil vo svojej domovskej krajine, platia informácie krajiny pôvodu.


  Užitočné informácie:Uhradené budú iba plnenia, ktoré odsúhlasí asistenčné stredisko Husqvarna Motorcycles. V prípade akejkoľvek poruchy zavolajte na linku asistenčného strediska!

  Služba Mobility sa vzťahuje na motocykle zakúpené alebo servisované v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko

  Územie platnosti

  Poruchy, ku ktorým dôjde v jednej z uvedených krajín**.

  Základné fakty v skratke
  Kooperačný partner
  Husqvarna Motorcycles a ARC Europe

  Poistené motocykle
  Motocykle Husqvarna Motorcycles s 24-mesačnou zárukou výrobcu, homologizované pre prevádzku na verejných komunikáciách.

  Oprávnená osoba
  Vlastník alebo vodič a spolujazdec

  Rozsah plnenia
  Prístup k rozsiahlej celoeurópskej sieti poskytovateľov služieb a tiesňovému call-centru, ktoré poskytuje svoje služby 24 hodín denne. Služby bude zabezpečovať asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles po úspešnom overení čísla VIN (identifikačné číslo vozidla), pretože služba mobility sa vzťahuje na konkrétny motocykel.

  Plnenia

  Kryté udalosti
  Poruchy, vandalizmus, krádež, pokus o krádež**** a požiar.

  Oprava na mieste
  Ak sa s motocyklom nedá vydať na cestu alebo pokračovať v ceste a problém sa dá vyriešiť priamo na mieste, asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles zabezpečí opravu priamo na mieste.

  Odtiahnutie
  Ak sa s motocyklom nedá vydať na cestu alebo pokračovať v ceste a motocykel sa nedá opraviť priamo na mieste, asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles zabezpečí odtiahnutie motocykla k najbližšiemu autorizovanému predajcovi značky Husqvarna Motorcycles (alebo domovskému predajcovi, ak sa nachádza vo vzdialenosti do 50 km od miesta poruchy).

  Uskladnenie
  V prípade poruchy sa zabezpečí uskladnenie motocykla až do spätného dodania/vyzdvihnutia/zošrotovania počas maximálne 2 týždňov.

  Náhradné diely
  Pri poruche v zahraničí asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles v prípade potreby zabezpečí dodanie náhradných dielov autorizovanému predajcovi značky Husqvarna Motorcycles. Dodacie náklady sú kryté, náklady na náhradné diely nie sú kryté.

  Zošrotovanie v zahraničí
  V prípade vandalizmu, požiaru, pokusu o krádež alebo krádeže, ak sa motocykel považuje za totálnu škodu, zabezpečí sa zošrotovanie. Preprava na miesto šrotovania je krytá, colné poplatky a náklady na odborné zásahy nie sú kryté.

  Ubytovanie
  Ak sa oprava motocykla nedá zabezpečiť v deň odtiahnutia k autorizovanému predajcovi značky Husqvarna Motorcycles a ak k poruche došlo vo vzdialenosti viac ako 50 km od bydliska vodiča, sú kryté náklady na ubytovanie pre max. 2 osoby na max. 4 noci v 3-hviezdičkovom hoteli s raňajkami.

  Kľúčová služba
  Pri strate/odcudzení/zlomení kľúča – pokiaľ sa to považuje za najvhodnejšie riešenie – bude zabezpečené dodanie náhradného kľúča vodičovi (vrátane nákladov na doručenie) alebo autorizovanému predajcovi značky Husqvarna Motorcycles.

   

  Pevne v sedle

  Cestovné náklady
  V prípade potreby preberáme na seba náklady do max. výšky 77 € na poruchu (vrátane DPH) za prepravu k príslušnému autorizovanému predajcovi motocyklov Husqvarna Motorcycles a späť, prípadne do požičovne automobilov, hotela, na železničnú stanicu, letisko a pod.

  Náhradné vozidlo
  Ak sa oprava motocykla nedá zabezpečiť v deň odtiahnutia k autorizovanému predajcovi značky Husqvarna Motorcycles, asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles zabezpečí zapožičané vozidlo (max. kategórie „Economy“ B) vrátane bezplatného benzínu a štandardného poistenia, ktoré bude k dispozícii do okamihu dokončenia opravy, avšak max. na 4 pracovné dni.*****

  Pokračovanie v ceste
  Asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles bude kryť náklady na cestu (pre max. 2 osoby) z miesta poruchy do cieľa cesty, prípadne do miesta bydliska oprávneného vodiča. Odporúčané dopravné prostriedky:

  • taxík, pokiaľ je do cieľa menej ako 50 km,
  • vlak 1. triedy, pokiaľ je cieľ vzdialený od 50 do 1000 km,
  • let ekonomickou triedou, pokiaľ je do cieľa viac ako 1000 km.

   

  Prepravná služba

  Preprava opraveného motocykla
  Cestovné náklady na vyzdvihnutie opraveného motocykla u autorizovaného predajcu značky Husqvarna Motorcycles na seba preberá asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles (možné dopravné prostriedky sú uvedené vyššie). Ak vyzdvihnutie jazdcom nie je možné, možno požiadať o transport na adresu bydliska. Asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles zdieľa iba náklady vo výške, v akej by vznikli jazdcovi, pokiaľ by si sám zabezpečoval dopravu na miesto vyzdvihnutia motocykla. Zvyšnú sumu musí uhradiť sám jazdec. Asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles na požiadanie zabezpečí prepravcu alebo profesionálnu doručovateľskú službu, ktorú si priamo objedná a zaplatí jazdec. Asistenčné stredisko spoločnosti Husqvarna Motorcycles následne preplatí príslušnú časť nákladov podľa vyššie uvedeného kľúča. Táto služba sa použije len v prípade:

  • poruchy, vandalizmu, požiaru (v domovskej krajine aj v zahraničí),
  • pokusu o krádež (len v zahraničí).


  Preprava neopraveného motocykla

  Ak sa motocykel po odtiahnutí k autorizovanému predajcovi značky Husqvarna Motorcycles nedá opraviť do 4 pracovných dní, na základe vlastného uváženia asistenčného strediska spoločnosti Husqvarna Motorcycles bude prepravený k domovskému autorizovanému predajcovi značky Husqvarna Motorcycles (multi-preprava). Táto služba sa použije len v prípade:

  • poruchy, vandalizmu, požiaru (v domovskej krajine aj v zahraničí),
  • pokusu o krádež (len v zahraničí).

   

  Všetky informácie nájdeš v priečinku Husqvarna Motorcycles Mobility Service:

  • Husqvarna Motorcycles Mobility Service 2023 SLK Download

  * Celá doba životnosti pri jednovalcovom modeli znamená maximálne 60 000 km alebo 8 rokov (platí skoršia z oboch možností). V prípade dvojvalcového modelu je to 80 000 km alebo 8 rokov (platí skoršia z oboch možností).

  ** ALB, AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (vrátane Faerských ostrovov), EST, FIN, FRA (európske teritóriá a Réunion), Severné Macedónsko, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovo, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR a GBR (európske teritóriá vrátane Gibraltáru a Normanských ostrovov).

  *** Pre 1-valcové vozidlá: max. 60 000 km alebo 8 rokov, podľa toho, čo nastane skôr; pre 2-valcové vozidlá: max. 80 000 km alebo 8 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.
  **** Krádež a pokus o krádež sú kryté, pokiaľ sa porucha stane v zahraničí
  ***** Platia všeobecné zmluvné podmienky požičovne automobilov